הפעלה ומשחק

הפעלה ומשחק

סינון

    למשחק בפינות הגן תרומה חשובה ביותר להתפתחותו הקוגניטיבית, החברתית, הלשונית, הרגשית והגופנית של הילד. הורים לעיתים מביעים דאגה מחוסר העניין של ילדם לעסוק בפעילות אחרת...